Microsoft 365 Security introduction

Na poziv kolega iz Slovenije, VojITPro sa predavačem Božidarom Radosavljevićem, odazvao se pozivu sa predavanjem Microsoft 365 Securtity Introduction. Gde smo predstavili neke zanimljive bezbednosne funkcionalnosti M365 platforme i kako se one konfigurišu. Sva predavanja su bila na engleskom, za više detalja o konferenciji na HEK.si.

Microsoft 365 introduction